Nasza wiedza do Twojej dyspozycji


Właściwe postępowanie w przypadku wystąpienia szkody znacznie skraca czas jej likwidacji i pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania. W zależności od zakładu ubezpieczeń oraz typu polisy, obowiązki ciążące na poszkodowanym oraz procedura likwidacji szkód mogą się od siebie różnić. Zaniechanie pewnych czynności w początkowej fazie procesu likwidacji szkody może skutkować opóźnieniem wypłaty odszkodowania lub zmniejszeniem jego wysokości/wartości.

 

Jakie czynności powinniśmy podjąć tuż po powstaniu szkody, aby zapewnić sobie szybkie i sprawne przeprowadzenie procesu jej likwidacji? W jakich przypadkach jesteśmy zobowiązani do powiadomienia policji? Jakie dokumenty powinniśmy zabezpieczyć w momencie powstania szkody?

Odpowiedzi na te i inne pytania odnaleźć można w zapisach polisy, ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w przepisach prawa. Obszerność i trudności w interpretacji powyższych regulacji sprawiają, że ich zastosowanie w praktyce wymaga od przedsiębiorcy poświęcenia dużej ilości czasu oraz posiadania specjalistycznej wiedzy.
 

W AIM BROKER stale poszerzamy wiedzę naszego zespołu, która, wsparta przez doświadczenie zdobyte zarówno przy zawieraniu ubezpieczeń, jak i przy likwidacji szkód, pozwala nam świadczyć profesjonalne usługi doradcze i szkoleniowe z obszaru naszej działalności.

Prowadzone przez nas szkolenia mają charakter indywidualny – przygotowywane są w oparciu o posiadane przez Klienta ubezpieczenia. Dzięki temu nie tracimy Państwa czasu na omawianie abstrakcyjnych przypadków, ale skupiamy się na problemach, które mogą rzeczywiście dotyczyć  Państwa firmy. Jesteśmy również otwarci na sugestie – program szkolenia możemy uzupełnić o te zagadnienia z zakresu ubezpieczeń, które chcieliby Państwo omówić.
 
 

Rozwiązania dla transportu
Wieloletnia współpraca z firmami świadczącymi usługi w zakresie transportu drogowego przybliżyła nam problemy, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy z tej branży, m.in.: nieuczciwe praktyki międzynarodowych firm spedycyjnych, problemy z uzyskaniem kompletnej dokumentacji szkodowej oraz ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z przestojem uszkodzonego pojazdu lub koniecznością składowania i utylizacji uszkodzonego ładunku.
Specjalnie dla branży transportowej prowadzimy szkolenia dla kierowców i pracowników działu spedycji, które pomagają zabezpieczyć firmę przed nieuzasadnionym obciążeniem za uszkodzone mienie i uczą właściwego postępowania w razie powstania szkody w przewożonym ładunku.