Likwidacja szkody pozwala przywrócić stan niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstwa

 

 

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań, mających na celu ograniczenie jej rozmiaru, a następnie szybkie uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania.

Zakłady ubezpieczeń udzielają ochrony ubezpieczeniowej w zróżnicowanym zakresie i nakładają obowiązki zarówno na sprawcę szkody, jak i poszkodowanego. Dlatego już w pierwszej fazie likwidacji szkody istnieje ryzyko popełnienia błędów (merytorycznych i formalnych), które mogą skutkować odmową wypłaty lub ograniczeniem kwoty odszkodowania.

 

Firma AIM BROKER świadczy profesjonalne usługi z zakresu likwidacji szkód.

Oferujemy Państwu pośrednictwo w prowadzeniu procesu likwidacji szkody - od momentu jej zgłoszenia do wypłaty odszkodowania finansowego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wydanej przez ubezpieczyciela decyzji, prowadzimy w Państwa imieniu procedurę odwoławczą i postępowanie reklamacyjne. W sprawach szczególnie skomplikowanych negocjujemy warunki zawarcia ugody i opracowujemy dokumentację niezbędną do wniesienia pozwu.

Usługa likwidacji szkody obejmuje również weryfikację wysokości i zasadności roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej Państwa przedsiębiorstwa, w tym w zakresie szkód zagranicznych, do których zastosowanie mają przepisy prawa międzynarodowego.

 

Niezależnie od tego, czy szkoda właśnie powstała, czy otrzymali już Państwo decyzję od zakładu ubezpieczeń, mogą Państwo zlecić nam przeprowadzenie procesu likwidacji szkody. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu lub złożenia zapytania ofertowego.

Koszt usługi uzależniony jest między innymi od charakteru szkody oraz złożoności procesu likwidacji. Zgłoszona przez Państwa sprawa poddawana jest wstępnej analizie, na podstawie której nasz specjalista udziela szczegółowych informacji w zakresie proponowanych rozwiązań oraz kosztu ich wdrożenia.

 

Klientom obsługiwanym przez AIM BROKER w zakresie ubezpieczeń, usługi likwidacji szkód świadczone są bez dodatkowych opłat.
W celu zgłoszenia szkody prosimy o wypełnienie dedykowanego formularza.