Współpraca

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, działającym w imieniu i na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (poprzednio Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym), broker ubezpieczeniowy reprezentuje Klienta poprzez:

  • wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • zawieranie/doprowadzanie do zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
  • organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich.

Jako broker ubezpieczeniowy reprezentujemy naszych Klientów na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, które upoważnia nas do występowania do zakładów ubezpieczeniowych, a także innych podmiotów rynku finansowego (takich jak banki, leasingi) w sprawach dotyczących umów ubezpieczenia. Naszym podstawowym zadaniem jest zaproponowanie optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Klienta. Charakter i zakres współpracy jest zawsze indywidualnie określany.

 

 

Współpraca krok po kroku:

Pierwszym etapem współpracy jest określenie potrzeb ubezpieczeniowych Klienta

W tym celu przeprowadzamy szereg czynności przygotowawczych, obejmujących ocenę aktualnego planu ubezpieczeniowego, analizę ryzyka w prowadzonej działalności, a także poznanie oczekiwań Klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W oparciu o uzyskane informacje i sugestie, opracowujemy optymalny program ubezpieczeniowy, umożliwiający przedstawienie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia.

Przygotowanie i zawarcie umowy ubezpieczenia

Na kolejnym etapie współpracy podejmujemy działania mające na celu wdrożenie programu ubezpieczeniowego, m.in. poprzez skierowanie zapytania ofertowego do zakładów ubezpieczeniowych, pozyskanie ofert i przeprowadzenie negocjacji. Oferty poddawane są wszechstronnej analizie, której wyniki otrzymują Państwo w postaci przejrzystego raportu, zawierającego naszą rekomendację. Udzielamy także wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące proponowanej ochrony ubezpieczeniowej, tym samym wspierając Klienta w podjęciu świadomej i opartej na merytorycznych przesłankach decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia. Następnie przeprowadzamy czynności mające na celu prawidłowe przygotowanie dokumentacji ubezpieczeniowej.

Obsługa brokerska

Po zawarciu umowy ubezpieczenia, zapewniamy merytoryczne wsparcie w każdej sprawie związanej z ochroną ubezpieczeniową. W zakresie wynikającym z zawartych umów ubezpieczenia, reprezentujemy Państwa firmę przed zakładami ubezpieczeń oraz innymi podmiotami rynku finansowego, zajmujemy się administracją polis, przypominamy o terminach płatności składek, oferujemy pomoc w zakresie likwidacji szkód oraz w prowadzeniu postępowania reklamacyjnego.

 

Naszym priorytetem jest budowanie trwałych relacji z Klientami, zmierzających do zapewnienia kompleksowego wsparcia w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli poszukują Państwo konkretnych rozwiązań- produktu ubezpieczeniowego lub usługi- prosimy o złożenie zapytania ofertowego poprzez formularz. Pracownik odpowiedniego działu skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.

Zapytanie ofertowe

 

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego, jednak mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Kontakt