Właściwie opracowany program ubezpieczeniowy zwiększa
bezpieczeństwo prowadzonej działalności

 

Identyfikacja zagrożeń, na które narażone jest przedsiębiorstwo w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym majątkiem, jest jedną z pierwszych czynności, jakie wykonujemy, budując odpowiedni program ubezpieczeniowy dla naszych Klientów. Dobór odpowiednich produktów ubezpieczeniowych do specyfiki prowadzonej działalności znacznie zmniejsza ryzyko strat związanych z wystąpieniem szkody i pozwala na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa.

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których polisa ubezpieczeniowa nie zapewnia właściwej ochrony przedsiębiorstwa. Przyczyną może być zbyt wąski zakres ubezpieczenia lub przeciwnie-wprowadzenie wielu zbędnych klauzul dodatkowych, które skutkuje podwyższeniem składki ubezpieczeniowej.


W AIM BROKER wiemy, że program ubezpieczeniowy powinien być opracowany na podstawie indywidualnych potrzeb Państwa działalności oraz sposobu jej funkcjonowania. Przygotowując polisę, bierzemy pod uwagę procedury i procesy technologiczne, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie, analizujemy specyficzne wymogi działalności oraz skuteczne/optymalne sposoby/możliwości zabezpieczenia jej przed ewentualnymi stratami.

Jeśli chcą Państwo upewnić się, czy wykupiony program ubezpieczeniowy w pełni odpowiada wymogom prowadzonej działalności nie rezygnując ze współpracy z dotychczasowym pośrednikiem (agentem ubezpieczeniowym lub brokerem), proponujemy przeprowadzenie szczegółowej analizy zawartych ubezpieczeń w dwóch wariantach:

  • Wariant Podstawowy – w ramach usługi nasze biuro przeprowadzi analizę aktualnego programu ubezpieczeniowego na podstawie zawartych polis. Następnie przygotujemy dla Państwa raport oceniający, czy zakres ubezpieczenia odpowiada potrzebom prowadzonej działalności. Otrzymają Państwo zalecenia dotyczące ewentualnych zmian wraz z opisem korzyści, jakie mogą wiązać się z ich wprowadzeniem.
  • Wariant Rozszerzony – analiza zawartych polis rozszerzona o pozyskanie i negocjowanie ofert od pozostałych firm ubezpieczeniowych. Nasze biuro przygotuje dla Państwa zestawienie pozyskanych ofert wraz z ich porównaniem z aktualnym programem ubezpieczeniowym. W przesłanym raporcie otrzymają Państwo nasze zalecenia i rekomendację najlepszej oferty.

 

Otrzymane raporty pomogą Państwu podjąć ewentualne decyzje o zmianie ubezpieczyciela lub modyfikacji zakresu trwających umów.